Skoči na vsebino

NOVICA

Nov način usposabljanja za mladinske svete lokalnih skupnosti


Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Slovenije  uvajata novo obliko usposabljanja – spletno usposabljanje za mladinske svete lokalnih skupnosti (MSLS). Izobraževalni portal je namenjen  mladinskim svetom lokalnih skupnosti, ki so v začetni fazi svojega delovanja in potrebujejo znanje, s katerim bodo dosegali cilje delovanja MSLS,  dobro delujočim mladinskim svetom lokalnih skupnosti, ki potrebujejo nova znanja za nadgradnjo svojih aktivnosti ter drugim mladinskim organizacijam.

  

Analiza potencialov za rast in razvoj mladinskih svetov lokalnih skupnosti ter redno terensko delo z lokalnimi mladinskimi sveti (MSLS) sta namreč pokazala, da MSLS zaradi svoje narave in poslanstva v za mlade nenehno spreminjajoči se družbi potrebujejo stalno podporo in nova znanja, ki bi zadostila potrebam organizacije v različnih fazah njenega obstoja. Zaradi specifike delovanja ter pogoste kadrovske nestabilnosti  so avtorji portala MSLS-jem zagotovili usposabljanja, ki jim bodo vedno na razpolago in se bodo ves čas posodabljala.