Skoči na vsebino

NOVICA

26. september - evropski dan jezikov

Tudi na Uradu RS za mladino se pridružujemo obeleževanju Evropskega dneva jezikov, ki ga v Evropi  praznujemo od leta 2001. Njegov namen je ozaveščati javnost o pomenu znanja in učenja jezikov ter večkulturnosti in vseživljenjskega učenja. Znanje tujih jezikov je v čedalje bolj povezanem svetu pomembnejše kot kadar koli prej. Povečuje zaposljivost, zlasti za mlade, in prispeva k varovanju evropske kulturne dediščine. Nov pomen pa dobiva tudi v luči trenutne begunske krize. Učenje jezikov spodbuja tudi program Erasmus+, ki se v Sloveniji izvaja preko nacionalne agencije Movit in CMEPIUS. Del, ki se nanaša na mladino, podpira tudi Urad RS za mladino. Z njegovo pomočjo je skoraj 220.000 študentov EU lahko ocenilo svoje jezikovno znanje, več kot 65.000 pa se jih je lahko udeležilo spletnih jezikovnih tečajev, preden so odšli na študijsko izmenjavo v tujino.

  

V Sloveniji se mladi danes že zelo zgodaj in tako rekoč dnevno srečujejo s sporočili v tujih jezikih (predvsem angleščini in srbohrvaščini) ter pogosto tudi drugimi "nematernimi" jeziki iz bolj oddaljenih kultur, kar za mlade predstavlja poseben izziv, a tudi negotovosti v komuniciranju in spoznavanju sveta okoli sebe. Mladi se danes že kot otroci  soočijo z drugimi kulturami ter jeziki, tako preko medijev, televizije, rabe interneta, v šoli ali na potovanjih z družino. Evropski dan jezikov je tako priložnost za mlade, da se zavedo pomembnosti spoznavanja in znanja tujih jezikov v dobi, ko vstopajo v svet odraslih, saj jim jeziki omogočajo stik in spoznavanje s tujimi kulturami, jih bogatijo in širijo znanja in povezave s svetom ter jim pomagajo ustvarjati nove stike in  prijateljstva. V ta namen je v mladinskem sektorju veliko priložnosti za mobilnost mladih preko programov Erasmus + in Evropske prostovoljne službe EVS, seveda ob zavedanju, da v tem procesu ne pozabijo na največjo vrednoto, to je dobro poznavanje in pomen lastnega maternega jezika in kulture.

   

V Bruslju bo na današnji dan potekala mednarodna konferenca o jezikih, ki so jo lahko zainetersirani  v živo spremljali v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU. Podpredsednica Evropske komisije Kristalina Georgieva je spregovorila o pomenu jezikov za evropski projekt. Sledila pa je razprava o različnih vidikih večjezičnosti v Evropi z uglednimi gosti iz evropskih institucij in akademskega sveta.

  

Več o evropskem dnevu jezikov na spletni strani MIZŠ ter Evropske komisije.