Skoči na vsebino

NOVICA

3. regijski dogodek za mlade v Črnomlju

Danes se je v Črnomlju odvijal tretji v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada RS za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je tudi Mladinski center BIT. Dogodek Jugovzhodne statistične regije je potekal v Dijaškem domu Črnomelj. Prvi del posveta je bil kot običajno osredotočen na predstavitev mladih s primeri dobrih mladinskih praks znotraj regije, v drugem delu pa so predstavniki mladih s pomočjo strukturiranega dialoga izpostavili temo razlike znotraj regije in doseganje hitrejšega razvoja v regiji v povezavi z mladinskim sektorjem. Gostje tokratnega regijskega dogodka za mlade so bili Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Andraž Zgonc iz Urada RS za mladino, Tamara Potokar, direktorica občinske uprave občine Črnomelj ter Peter Črnič, direktor RIC Bela Krajina.

  

Marko Drofenik, direktor na Direktoratu za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je v drugem delu dogodka uvodoma predstavil program finančnih spodbud za mlada podjetja (start upe), izšpostavil je, da je celoten progam v naslednjih 5 letih vreden kar 117 milijonov evrov (ugodni krediti, garancije in subvencije za ustanavljanje mladih podjetji). Predstavil je tudi ukrep Podjetno v svet podjetništva, s katerim nadaljujejo. MGRT s temi programi finančno podpira mlada podjetja od ustanavljanja, razvoja in celo do prodora v tujino. Peter Črnič, direktor RIC Bela Krajina je poudaril, da je na poti do zaposlitve mladih v Beli Krajini nekaj težav, a da vse ni črno. “Potrebno je gledati široko, in mladi morajo svoje zahteve trdno postaviti v razmerju do države”, pravi in dodaja, da kljub pozitivnim odločitvam glede finančnih spodbud pogreša obstoj tveganega kapitala. Tu se Evropa močno razlikuje od ZDA, pravi, in tudi zaradi tega v Evropi ni tako veliko start up podjetji, saj niti ne morejo priti do nekih rešitev, ki bi jim na poti začetega poslovanja pomagala. Andraž Zgonc iz Urada RS za mladino pa je poudaril, da morajo mladi  ustrezno artikulirati svoje zahteve ter uporabiti ustrezne mehanizme, da bodo predloženi političnim odločevalcem. Omenil je Svet Vlade RS za mladino, ki je izredno aktiven, in v katerem sodelujejo predstavniki organizacij na področju mladinskega sektorja. Mladi so bolje kompetenčno opremljeni kot kadarkoli prej, a imajo težave pri vstopanju na trg dela, pri preseganju te težave pa jim lahko pomaga tudi delo mladinskem sektorju, saj je z njim mogoče pridobiti kompetence, ki jih formalni izobraževalni sistem ne omogoča, delodajalci pa jih pričakujejo, je izpostavil.  Tamara Potokar, direktorica občinske uprave občine Črnomelj je povedala, da občina zgledno sodeluje s predstavniki na mladinskem področju pri njih, a ugotavlja, da sodelovanja nikdar ni konec in verjame tudi v prihodnje sodelovanje in efektivno reševanje te situacije. Na ravni občine bi bilo potrebno sprejeti odlok ali strategijo, ki bi ga sprejel občinski svet in tu bi bilo potrebno določiti ukrepe in merila, ki bi kazali napredek oziroma stanje na tem področju. Brezposelnost mladih je na tem območju Slovenije visoka opozarja in na dolgi rok, kot pravi se trudijo, da ta trend preobrnejo.  Poudarila je pomembnost razvoja 3 razvojne osi, saj jih prometna infrastruktura ovira in s tem posledično prihaja do zaostajanja te regije, tudi na tem področju.

  

Mladi, udeleženci današnjega regijskega dogodka so povedali, da bi moralo na lokalni ravni biti več komuniciranja z različnimi organizacijami, ki delujejo na področju mladih in kot pravijo, pot do uspeha ob sodelovanju lokalne oblasti z vsemi vpletenimi, ni tako težka. Dodali so, da vsak mlad ne more odpreti svojega podjetja in čakajo na rešitve, ki bodo rešile tudi situacija vseh ostalih mladih, ki nimajo namena odpirati lastnega podjetja, a se le zaposliti. Vsi si so se strinjali, da je vzpostavitev 3. razvojne osi bo ključen razvojni moment za jugovzhodno regijo. Mladi in odločevalci so se dogovorili za nekatere konkretne korake, ki jih bodo v smeri reševanja problematik uresničevali v bližnji prihodnosti.

  

Več o dogodku na www.mlad.si