Skoči na vsebino

NOVICA

Drugi regijski dogodek za mlade v Slovenski Bistrici

Danes se je v Slovenski Bistrici odvijal drugi v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada RS za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je tudi Mladinski svet Slovenska Bistrica. Dogodek je potekal v prostorih Mladinskega sveta Slovenska Bistrica. Poleg številnih mladih udeležencev so bili gostje strukturiranega dialoga  Damjana Košir, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino) in Stanislav Mlakar, podžupan občine Slovenska Bistrica. V plenarnem delu drugega regijskega dogodka za mlade so bili izpostavljeni primeri dobrih praks v regiji. V delu, kjer se je odvil proces strukturiranega dialoga pa so se mladi skupaj z odločevalci dotaknili teme zaposljivosti in zaposlovanja mladih ter pomena oziroma efekta socialnega podjetništva.

  

Damjana Košir, gen. direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je opozorila, da je delež socialnega podjetništva v Sloveniji zelo nizek. Po njenih besedah, se tudi na ministrstvu za gospodarstvo zavedajo, da je potrebno, da politika vse napore usmeri v tovrstne programe in ukrepe. Poudarila je, da tudi socialno podjetništvo temelji na podjetništvu in tudi zaradi tega bo politika omogočala stalno podporo podjetjem; z delavnicami za usposabljanje za podjetništvo itd. Glede števila zaposlitev mladih v lanskem letu je predstavnica ministrstva povedala, da se jih je lani  zaposlilo 25.742 oziroma 24 odstotkov več kot leta 2013. Problem pa ostaja terciarna izobrazba (predvsem ženska populacija) in iskanje mladih po zaposlitvah v tujini. Delež brezposelnosti se sicer znižuje pri posameznikih s poklicno izobrazbo. Mladi, vključeni v ukrepe programa Jamstvo za mlade, so v primerjavi z drugimi brezposelnimi dobili 40 odstotkov več napotnic za prosta delovna mesta in imeli desetkrat več srečanj z delodajalci, vključitev v usposabljanje pa je bilo pri njih 70 odstotkov več.

  

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak je povedal, da so napori usmerjeni v ustvarjanje palete vstopnih točk ter krepitev večje združitve oz povezovanja med socialnim podjetništvom in mladinskim sektorjem ter večjo normativno in finančno podporo projektu. »Procesi naj gredo v smeri večjega zagotavljanja tako finančnih sredstev kakor tudi na zagotavljanju kadrovskih in človeških virov,« je dodal direktor urada. Po njegovih besedah se priložnost za mladinski sektor pa se odpira tudi preko spodbujanja aktivnega državljanstva za večjo zaposljivost mladih, instrumenta iz prednostne osi 8. Načrt je trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo.

  

Podžupan občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar je izpostavil pomembnost podobnih spodbud in akcij. Poudaril je, da se občina in skupnost zaveda pomembnosti oranja ledine in ustanavljanja mladinskega sveta, pri katerem je sodeloval tudi Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije, ki je med pogovorom poudaril pomembnost nenehnega raziskovanja možnosti, kako izboljšati funkcioniranje področja mladih znotraj regije in kako izboljšati pogoje.

  

Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Slovenska Bistrica je poudarila, da je socialno podjetništvo izjemno pomemben korak za pridobitev zaposlitve, kar se zavedajo tudi pri njih. Kot ugotavlja je za mlade pomembno, da imajo dobre povezave in podporo za ustvarjanje.. “Pomembna je logistika, prostori, finance – osnova, ki bi jo morala zagotavljati vsaka občina,” pravi.

 

Več o dogodku na mlad.si.