Skoči na vsebino

NOVICA

Skupina strokovnjakov Sveta Evrope na obisku v Sloveniji na temo opolnomočenja mladih Romov in vključitve mladinske politike v nacionalne strategije za vključevanje Romov v Republiki Sloveniji

V organizaciji Urada Vlade RS za narodnosti, Urada RS za mladino in Sveta Evrope je v četrtek, 4. junija 2015 in v petek, 5. junija 2015, v prostorih Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport potekal dvodnevni tematski obisk strokovnjakov Sveta Evrope na temo opolnomočenja mladih Romov in vključevanja dimenzije mladih v nacionalne strategije vključevanja Romov. Zbrane je na uvodnem delu srečanja nagovorila predstavnica Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport dr. Erika Rustja, goste in udeležence pa sta pozdravila tudi mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti in predsedujočega Ad hoc odboru strokovnjakov Sveta Evrope za Rome (Ad hoc Committee of Experts on Roma IssuesCAHROM) ter Michael Gueta, sekretarja CAHROM in vodja Oddelka za medvladno sodelovanje, anticiganizem in enakost Romov ter član podporne ekipe posebnega predstavnika Generalnega sekretarja za Rome pri Svetu Evrope. V prvem delu tematskega posveta, ki bo namenjen predstavitvi ukrepov na področju mladinske politike v RS,  bo predpise in strateške ter operativne ukrepe za pozitivno diskriminacijo mladinskih romskih organizacij v Sloveniji predstavil tudi direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak.

   

Ddvodnevnega delovnega obiska v Sloveniji so se poleg predstavnikov Sveta Evrope udeležili tudi strokovnjaki iz Belgije, Hrvaške, Srbije in Slovaške ter predstavniki romskih evropskih mladinskih organizacij. Slovenija je namreč na enem od preteklih zasedanj Ad hoc odbora Sveta Evrope za Rome izrazila pripravljenost organizirati tematski obisk na temo vključevanja mladih Romov in njihovega opolnomočenja ter interes pridobiti več informacij o položaju mladih Romov v drugih državah kot tudi o izkušnjah, praksah in normativni ureditvi drugih držav in Sveta Evrope na področju vključevanja mladih Romov v družbo in vključitve te tematike v nacionalne strategije za vključevanje Romov.