Skoči na vsebino

NOVICA

Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport

 

18.5.2015 se v Bruslju začenja dvodnevno zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se ga udeležuje tudi nova ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.

  

Na področju mladine bodo ministri sprejeli Resolucijo o spodbujanju medsektorskega sodelovanja, katere cilj je predvsem  učinkovito reševanje socialno-ekonomskih izzivov mladih. Na njihovi zadnji razpravi, novembra 2014, so ministri namreč ugotovili, da mladinska politika ni bila dovolj vključena v delo drugih politik, predvsem politik zaposlovanja. Drugi dokument, ki ga bodo sprejeli ministri, so Sklepi Sveta ministrov o krepitvi mladinskega dela s poudarkom na pomenu nadaljnjega razvijanja mladinskega dela v EU in krepitev evropskega sodelovanja na tem področju, saj naj bi po nekaterih podatkih v EU delovalo že 3 milijone mladinskih delavcev. Države članice EU so enotne v želji, da Evropska komisija pripravi predlog za priporočil o mladinskem delu, s poudarkom na spodbujanju vključevanja mladih. V drugem delu zasedanja bodo ministri razpravljali o opolnomočenju mladih za politično participacijo v demokratičnem življenju v Evropi oziroma o najnujnejših ukrepih, s katerimi bi dosegli večjo participacijo mladih v tradicionalnih demokratičnih mehanizmih.

Urad RS za mladino