Skoči na vsebino

NOVICA

Pričenja se 7. evropski teden mladih

Od 27. aprila do 10. maja bo po vsej Evropi potekal že 7. evropski teden mladih, katerega namen je postaviti mlade visoko na politično agendo in v središče pozornosti tako na evropski ravni kot tudi na nacionalnih in lokalnih ravneh. Osrednja tema letošnjega evropskega tedna mladih je spodbujanje mladih k aktivnemu vključevanju tako v civilno družbo kot tudi na trg dela, ozaveščanje mladih o pomembnosti aktivnega sodelovanja v družbi, izkoriščanja priložnosti za izražanje svojih stališč ter pridobivanja znanj in spretnosti tudi izven okvirov formalnega izobraževanja. Obenem je to priložnost za premislek o položaju mladih v Sloveniji. Kje so ključni izzivi, s katerimi se srečujejo mladi pri nas? Kako uspešni so ukrepi mladinske politike ter kakšna je zavezanost ministrstev za ustvarjanje pogojev za lažje osamosvajanje mladih?
  
MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+, področje Mladina, kot koordinator Evropskega tedna mladih ob tej priložnosti opozarja na pomen neformalnega učenja v okviru mednarodnih projektov Erasmus+: Mladi v akciji, še posebej za ranljive skupine mladih, ki lahko s sodelovanjem v tovrstnih projektih pridobijo dragocene mednarodne izkušnje, izboljšajo svoje kompetence, samopodobo in s tem med drugim povečajo svoje možnosti za zaposlitev, najdejo motivacijo za nadaljnji razvoj ali se na kakšen drug način aktivneje vključijo v družbo.
  
V Uradu RS za mladino se pridružujejo evropski pobudi ob vsakoletnem prazniku mladih, ki naj ne bo zgolj nekajdnevni splet aktivnosti in dogodkov, ampak tudi opozorilo glede položaja in vloge mladih v današnji Evropi. Z odmevnostjo in močnim glasom mladih, ki naj doseže vse odločevalce, tako v Sloveniji kot v EU, je Evropski teden mladih priložnost za večjo vidnost vseh dobrih idej in pobud. Tako s strani mladih, kot odločevalcev.
  
Mladinski svet Slovenije (MSS) želi ob Evropskem tednu mladih opozoriti na pomen vključevanja mladih v oblikovanje politik, ki vplivajo na njihov razvoj in odgovarjajo na potrebe, ki jih imajo. Eno izmed najbolj perečih problematik mladih v Sloveniji predstavlja visoka brezposelnost in pritiski, ki jih mladi doživljajo na trgu dela. Mladi so ena izmed najbolj ranljivih skupin na trgu dela, ki je v največji meri podvržena prekarnim oblikam dela. To v najbolj vpliva na počasnejše osamosvajanje mladih, kar ima negativne učinke na celotno družbo. Ne gre pa spregledati tudi negativnih vplivov na zdravje mladih, predvsem zaradi psihičnih pritiskov, ki so sestavni del tovrstnih oblik zaposlitev. Na MSS izpostavljajo nujnost sprejetja dolgoročne strategije zaposlovanja mladih in na čim prejšnji pričetek priprave nove sheme Jamstva za mlade za obdobje po letu 2015. V naši državi pogrešamo jasne usmeritve prihodnjega razvoja, ki bi srednje- in dolgoročno mladim omogočale, da razvijejo svoje potenciale in jih potem tudi uresničujejo. Investicija v mlade ni nikoli zgrešena, zato na Mladinskem svetu Slovenije pričakujejo, da bodo pristojne institucije sledile priporočilom in pozivom predstavnikov mladih ter poskrbele za spremembe, ki so nujne in s katerimi smo v slovenski družbi že predolgo odlašali. To, kar bo morda majhen korak za državo, pa lahko pomeni ogromen preskok za bodoče generacije mladih. Slednje ne velja samo za Slovenijo, ampak celotno Evropsko unijo.
  
Na Mreži MaMa so si v svojem letnem načrtu zadali cilj, da mlade spodbudijo k aktivni udeležbi v lokalnem, nacionalnem in evropskem okolju. Mladinski centri, ki so njihove članice, z mladimi v lokalnem okolju vzpostavljajo stike in jih vključujejo v družbo, tudi skozi evropske projekte. Ker mladi potrebujejo priložnost, da lahko gradijo svojo prihodnost v času svoje mladosti in ker potrebujejo prostor za aktivno udejstvovanje, učenje in delo, so se odločili, da v sklopu Evropskega tedna mladih organizirajo dialog z evropsko komisarko, mag. Violeto Bulc in mladim dajo priložnost, da podajo predloge in rešitve za izboljšanje njihovega življenja in položaja. Ob Evropskem tednu mladih želijo opozoriti na to, da se zavedajo vse večjega nesorazmerja med neaktivno in aktivno populacijo in mlade spodbuditi k soodločanju in oblikovanju družbe in življenja v njej, saj bomo v nasprotnem primeru poglobili nastalo situacijo in število delovno neaktivnih se bo še povečalo. Dialog s komisarko bo pomemben, saj bodo mladi z vprašanji o njihovi prihodnosti opozorili nase in na njihovo situacijo v družbi.
  
Več informacij o dogajanju v okviru evropskega tedna mladih pri nas in v Bruslju poiščite na slovenski spletni strani Evropskega tedna mladih.