Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenski mladinski projekt v Bruslju nagrajen kot eden izmed treh najboljših primerov dobrih praks

Kot vsako leto so ob Evropskem tednu mladih posamezne nacionalne agencije evropskega programa Erasmus+ izpostavile do pet najboljših nacionalnih projektov na osrednjo temo zaposljivosti in participacije mladih. Pri tem so morali projekti izpolnjevati nekaj predpogojev, med drugim tesno navezanost na eno izmed vnaprej podanih tem. Zraven tega je nosilna organizacija morala biti v lokalnem okolju prepoznana kot dovolj vplivna, s pozitivnim učinkom na potrebne spremembe, ki jih dosega ob podpori programa. Med drugimi je kandidiral tudi mednarodni projekt Mladinskega združenja Brez izgovora na temo zlorabe alkohola med mladimi. Včeraj pozno popoldne je bil omenjeni projekt na posebni slovesnosti v Bruslju med 35 kandidati uvrščen med tri najboljše evropske projekte dobrih praks, kar predstavlja izjemen uspeh tako za omenjeno organizacijo, kot priznanje podpornim mehanizmom za njihovo delovanje v Sloveniji.

  

Brez izgovora je mladinska organizacija, ki je v omenjenem mednarodnem projektu med drugim raziskovalo stanje glede uporabe alkohola pri aktivnostih mladinskih organizacij, ter prišlo do ugotovitev, da imajo vse organizacije, zajete v anketo, tudi mladoletne člane,  med njimi  pa  je skoraj tri četrtine takšnih, ki v svoje aktivnosti aktivno vključujejo alkoholne pijače, nekatere jih celo uporabljajo z namenom grajenja skupinskega duha. Mladinsko združenje Brez izgovora je tako prišlo do ugotovitev, da v svetovnem merilu alkohol povzroča veliko škodo predvsem v razvitih državah, za kar naj bi bilo krivo predvsem stresno življenje, sprejemanje alkoholnih pijač kot vsakodnevne dobrine ter vsesplošna prisotnost, dovoljeno trženje in oglaševanje pijač.  V okviru nagrajenega projekta je nastala tudi publikacija, v kateri so navedeni vsi predlogi mladih udeležencev za projekte, ki bi lahko povzročili družbeno spremembo glede alkohola in mladih, še posebej pri ukrepih preventivnega delovanja oz. čim večje možne prestavitve začetka uživanja alkoholnih pijač pri mladih.