Skoči na vsebino

NOVICA

Dialog z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc

Osrednji dogodek letošnjega Evropskega tedna mladih v Sloveniji bo dialog z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc z naslovom "Mladi in prihodnost" in v organizaciji Mreže MaMa, Mladinskega sveta Slovenije in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Tovrstne dialoge Evropska komisija spodbuja po vsej Evropski uniji. Pomembno vlogo na dogodku bodo imeli mladi.

  

Osrednja tema letošnjega Evropskega tedna mladih je odkrivanje potencialov mladih in njihovo sodelovanje pri oblikovanju naše prihodnosti. Namen dogodka pa je, da se mladim ponudi priložnost, da evropski komisarki predstavijo svoje videnje o skupni prihodnosti ali zastavijo vprašanja o tematikah, ki so pomembne za njihovo prihodnost. Ker gre za vseevropski dialog med evropskimi komisarji in državljani, bodo na dogodku sodelovali tudi udeleženci iz tujine, in sicer iz desetih evropskih držav. Do danes je udeležbo potrdilo 450 udeležencev, glede števila mladih so organizatorji presegli pričakovanja, saj bo prisotnih več kot 260 mladih iz vse Slovenije.

  

Osrednje tematike na dialogu, ki so uvrščene tudi med prioritete Evropske komisije, bodo zaposlovanje in zagotavljanje delovnih mest za mlade (nove naložbe, gospodarska rast, zeleno gospodarstvo, uresničevanje kreativnih idej in spodbujanje inovativnosti), trajnostna mobilnost (problem preobremenjenosti cestnega in zračnega prometa) in prihodnost EU (enak dostop do koriščenja pravic in aktivno vključevanje v družbo skozi programe in politike EU, ovire pri čezmejni mobilnosti, poklici, veščine in storitve prihodnosti v EU).

  

Pred začetkom dialoga, ki se prične v petek, 8. maja 2015, ob 16.30 uri, v Kinu Šiška, bo potekala manjša animacija, na stojnicah pa se bodo predstavljale nekatere mladinske organizacije ter nekatere mreže in kontaktne točke Evropske komisije.

  

Po dogodku bo nastopila glasbena skupina Koala Voice.