Skoči na vsebino

NOVICA

Eurostat izdal posebno publikacijo o mladih

Tudi letos bomo v Sloveniji obeleževali Evropski teden mladih, ki ga konec aprila in v začetku meseca maja obeležujemo vse članice EU. V tem oziru je Evropski urad za statistiko Eurostat pripravil posebno publikacijo z naslovom Biti mlad v Evropi danes, v kateri najdete odgovore na različna vprašanja, povezana z mlado populacijo staro med 14 in 29 let. Gre za številne podatke o tem, koliko otrok živi v Evropski uniji, kakšen delež prebivalstva predstavljajo, kako se bo spreminjal v prihodnosti, kdo prevzema skrb za mladostnike, kako opravijo prehod iz izobraževanja na trg dela ter kako vplivajo informacijske in komunikacijske tehnologije na njihovo vsakdanje življenje. Omenjena publikacija je razdeljena na sedem poglavij, ki zajemajo področja demografije, družine in družbe, zdravja, izobraževanja, dostopa do trga dela in udeležbo na njem, življenjskih razmer in digitalnega  sveta. Publikacijo spremljajo tudi interaktivne infografike o mladih v Evropi.

  

Tako je med drugim v publikaciji podatek, da je bilo leta 2014 v EU v primerjavi z letom 1994 registriranih 10 milijonov manj otrok, mlajših od 15 let. Število otrok se je v zadnjih dvajsetih letih zmanjšalo v vseh državah članicah razen na Danskem. Največji delež otrok je bil zabeležen na Irskem (22 %), najmanjši pa v Nemčiji (13,1 %). V Sloveniji je ta delež znašal 14,6 %, medtem ko je bilo povprečje EU 15,6 %. Do leta 2050 naj bi se ta delež v EU zmanjšal na 15,0 %, v Sloveniji pa povečal na 14,8 %. 

  

Mladi v EU se od staršev odselijo pri 26,1 leta starosti, kot kažejo podatki za leto 2013. Vendar pa so med državami članicami velike razlike: na Švedskem se mladi odselijo pri 19,6, na Hrvaškem pa pri 31,9 leta. V Sloveniji mladi v povprečju zapustijo starše pri 28,8 leta, vendar ženske prej kot moški (27,5 oziroma 30,1).

 

Prilagamo tudi celotno sporočilo ter publikacijo v angleškem jeziku.