Skoči na vsebino

NOVICA

Mladinska konferenca in srečanje generalnih direktorjev EU za mladino v okviru latvijskega predsedovanja EU

V času od 23. do 26. marca bo v Rigi v okviru latvijskega predsedovanja EU potekala zdaj že tradicionalna mladinska konferenca, ki se bo tokrat osredotočala na opolnomočenje mladih pri politični participaciji ter vprašanji, povezanimi z ustvarjanjem ustrezne kulture vključevanja mladih v odločevalske procese, oblikovanjem mladim prijaznih mehanizmov pri tem ter temeljnih pogojev za povečevanje njihovega vključevanja v (konvencionalne) politične procese. Mladinske konference se bo iz Slovenije poleg direktorja Urada RS za mladino mag. Petra Debeljaka udeležila tričlanska delegacija mladih, ki je bila določena v procesu strukturiranega dialoga v Sloveniji in jo sestavljajo Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije ter Tina Hočevar in Ana Štromajer iz iste organizacije.

  

Ob robu mladinske konference bo 26. In 27. marca potekalo tudi dvodnevno srečanje generalnih direktorjev EU, pristojnih za mladino. V ospredju tokratnega srečanja bo vprašanje varnosti mladih na spletu ter vprašanje vzpostavljanja ustreznega sistema za kvaliteto mladinskega dela. Pri prvi temi bodo udeleženci obravnavali najnovejše pojave, povezane z varnostjo mladih na spletu, probleme spletnega nadlegovanja mladih na družbenih omrežjih ter rekrutiranje mladih preko spleta za kriminalne aktivnosti. Generalni direktorji bodo razpravljali tudi o sistemih kakovosti na področju mladinskega dela. Predstavljeno jim bo poročilo dela strokovne skupine, ki je bila na to temo vzpostavljena na evropski ravni. Slovenijo je pri tem delu zastopal Matej Cepin iz Socialne akademije. Poročilo in razprava direktorjev bo osnova za pripravo dokumenta na to temo, ki ga bodo na majskem Svetu ministrov sprejeli ministri, pristojni za mladino. V drugem delu srečanja bodo generalni direktorji evalvirali delovni program, ki je bil sprejet v lanskem letu z namenom povečevanja učinkovitosti mladinske politike in izvajanja mladinske strategije EU.