Skoči na vsebino

NOVICA

Urad RS za mladino objavlja rezultate Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2015

V letu 2015 bo na podlagi rezultatov sofinancirano 104 mladinskih organizacij in organizacij za mlade, med temi 12 nacionalnih mladinskih organizacij, 57 mladinskih centrov in 35 drugih nevladnih organizacij.

  

Skupni znesek dodeljenih sredstev je 1.200.000 evrov. Namen javnega razpisa je podpora mladinskemu delu in razvoju mladinskega sektorja v Sloveniji preko sofinanciranja prijavljenih programov samo tistim mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, ki imajo status delovanja v javnem interesu na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.