Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejem pobude za pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/mladinska delavka

Področni odbor za poklicne standarde na področju Izobraževanja, umetnosti in kulture je danes, 5.3.2015, obravnaval pobudo Urada RS za mladino, in sicer za pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/mladinska delavka.

  

Člani in članice področnega odbora so pobudo obravnavali in po razpravi sprejeli sklep, da se pobuda sprejme. Center RS za poklicno izobraževanje bo tako izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja mladinskega dela oblikoval delovno skupino, ki bo pripravila predlog poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za mladinskega delavca/mladinsko delavko s čimer bodo v prihodnosti omogočeni pogoji za pridobitev javne listine o usposobljenosti za opravljanje poklica mladinski delavec/mladinska delavka.