Skoči na vsebino

NOVICA

Urad RS za mladino ob dnevu civilne zaščite 1. marcu: »Blizu sto tisoč mladih v Sloveniji redno sodeluje pri pomoči v naravnih in drugih nesrečah«

Pomoč v naravnih in drugih nesrečah je ena najpomembnejših dejavnosti v številni slovenskih organizacijah in društvih, katerih člani so tudi mladi. Delovanje mladih v skupno dobro in pripravljenost pomagati pa v prvi vrsti nakazuje, da je današnja mladina kljub številnim dovtipom o njeni pasivnosti izjemno aktivna, dobro usposobljena in z izrazito željo prispevati k dobrobiti družbe. Na ta način mladi sprejemajo tudi posebno težke naloge in odgovornosti, s katerimi se približujejo in se na svojevrsten način tudi uvrščajo v svet odraslih. In za povrh, ob teh dejanjih večinoma ne pričakujejo ne plačila, ne nagrade. Gre za dejanje ponosa, storjeno iz visoko moralnih civilizacijskih vzgibov, ki jih poseduje že mlada generacija.
  

Aktivno sodelovanje mladih v Gasilski zvezi Slovenije, Zvezi tabornikov Slovenije, Združenju katoliških skavtov in skavtinj, poleg številnih mladih pripadnikov Morsa postaja tudi vse pomembnejši del participacije in osamosvajanja mladih, ki so po svojem ustroju nagnjeni k hitremu reagiranju, so v odlični fizični kondiciji in z močno izraženo željo po uveljavljanju. Solidarnosti je zahvaljujoč njim v Sloveniji bistveno več, zasluga pa gre predvsem starešinam in mentorjem, ki tako nesebično predajajo svoja znanja in izkušnje mlajšim generacijam in jih v procesu izobraževanja usmerjajo in jim kažejo pravo pot. Vsi med naštetimi predstavniki organizacij, pa tudi drugih sorodnih, so bili med prvimi, ki so priskočili na pomoč pri vseh zadnjih naravnih nesrečah v Sloveniji, od poplav in potresov do lanskoletnega žleda (spomnimo se projekta Obnovimo slovenske gozdove, ki so ga skupaj z Zavodom za gozdove RS pripravili prav na Zvezi tabornikov Slovenije) in pomagali ogroženemu prebivalstvu. Tudi Združenje katoliških skavtov in skavtinj je aktivno na tem področju: »Skavti pomagamo ljudem ob naravnih nesrečah že od leta 1990. Pomagali smo pri vseh večjih naravnih nesrečah, ki so prizadele Slovenijo v zadnjih 25 letih. S svojim požrtvovalnim delom znova in znova potrjujemo skavtsko obljubo nudenja pomoči bližnjemu.« Enako tudi slovenska gasilska mladina, ki se skozi svoje programe redno in aktivno pripravlja za naloge javne gasilske službe. Mladina se aktivno vključuje v gasilske aktivnosti, ko izpolnijo pogoje za operativno dejavnost, pa se vključijo v zahtevnejše naloge zaščite in reševanja. Gasilske mladine v starosti od 6. do 29. leta je 72.000, aktivnih skavtov in skavtinj je 4500, tabornikov pa blizu 12.000. Če k temu prištejemo še mlade, ki so med pripadniki civilne zaščite Mors, govorimo o skoraj sto tisoč mladih državljankah in državljanih Slovenije, ki so tako ali drugače aktivni na področju civilne zaščite in pomoči v nesrečah. Številka je zavidljiva in zagotovo visoko nad evropskim povprečjem.
  

Mladim je znotraj vseh organizacij, ki se ukvarjajo s področjem civilne zaščite v širšem smislu, dodeljena posebna vloga, in le na ta način, kot pravijo mladi gasilci v svojem pravilniku »pospešujejo oblikovanje osebnosti mladih članov, omogočajo njihov vsestranski razvoj za odgovorno delovanje v gasilski organizaciji in družbi, omogočajo prostovoljnost, demokratičnost, strpnost in odprtost, ustvarjalnost, usposabljanje in vzgojo, sodelovanje mladih in starejših, prijateljstvo in poštenost pri izvajanju nalog ter nudijo enake možnosti vsem članom znotraj gasilske organizacije in izven nje.» Tudi letošnja nagrada osebnost Primorske 2014 (prejela jo je tabornica iz roda kraških volkov) dokazuje, da želimo kot družba mlade postaviti na njim zasluženo mesto, ne na obrobje. S številnimi plemenitimi dejanji se namreč izkazujejo kot zagnani, pogumni in delovni, s čemer pogosto celo presegajo pričakovanja odraslih.
  

Urad RS za mladino