Skoči na vsebino

NOVICA

Prva seja Sveta Vlade RS za mladino: "Delovali bomo transparentno in učinkovito!"

V sredo, 25. februarja 2015, so se na ustanovni seji prvič sestali člani Sveta Vlade Republike Slovenije, ki mu predseduje ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stanka Setnikar Cankar. Svet Vlade RS ima dvajset članov, ki jih imenuje Vlada RS, in sicer predstavnike mladinskih organizacij in združenj, na predlog subjektov s področja mladine in predstavnike Vlade Republike Slovenije, na predlog organov, katerih aktivnosti so vpete na področje mladinske politike.


Prva seja je bila konstitutivne narave, določili so poslovnik, v katerem je zapisano, da se bodo sestali štiri krat na leto. Določili so tudi ostala načela poslovanja in sklenili, da bo njihovo sodelovanje temeljilo na transparentnosti in medsebojnem zaupanju. Sklenili so, da Urad RS za mladino še naprej prevzema vlogo koordinatorja delovanja sveta in potrdili sklep, da Svet Vlade RS za mladino ustanovi tudi dve delovni telesi, v kateri bo vključenih 8 predstavnikov (4 s področja mladine in 4 predstavnike Vlade RS). Prvo delovno skupino, ki bo skrbela za spremljanje Operativnega programa za črpanje evropskih strukturnih sredstev, bo vodil predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, druga delovna skupina pa bo bdela nad izvajanjem izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leto 2015. To delovno telo bo vodil predstavnik Urada RS za mladino.


Predsednica Sveta ministrica dr. Setnikar Cankar je po končani seji izrazila zadovoljstvo in dejala, da je bila seja konstruktivna ter da so dobro in korektno zastavili delo sveta. »Zavezali smo se, da bo način delovanja transparenten, ažuren in učinkovit. Dogovorili smo se, da se sestanemo vsaj štiri krat na leto, po potrebi in na predlog tretjine članov, kot to določa poslovnik, pa lahko tudi prej«, je dejala ministrica in izpostavila aktivnejšo vlogo koordinatorjev, ki so določeni za usklajevanje mladinske politike na posameznih ministrstvih, saj si s tem želijo izboljšati odzivnost ministrstev. Ministrica Setnikar Cankar je izpostavila tudi vsebinsko točko dnevnega reda, in sicer razpravo o Resoluciji o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki so jo pripravili in sprejeli predstavniki mladih na Brdu pri Kranju novembra 2014. Dejala je, da so na svetu sklenili, da pristojna ministrstva do prihodnje seje posredujejo odgovore na predloge resolucije. Ministrica dr. Setnikar Cankar je ob koncu ponovno izpostavila, da se 26. februarja 2015 izteče rok za oddajo pripomb na Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino za leto 2015 in predstavnike mladinskega sektorja pozvala, da pravočasno oddajo njihove pripombe. »Zavezali smo se, da bomo izvedbeni načrt dokončali do 31. marca 2015 in ga posredovali Vladi RS«, je zaključila ministrica dr. Setnikar Cankar.


Predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij Tin Kampl je v izjavi za javnost izpostavil željo mladih, da so le-ti prioriteta trenutne vlade, zato so na predsednika Vlade RS, gospoda Cerarja, naslovili prošnjo in povabilo na to ustanovno sejo, ki pa ni bila uslišana. Strinjal se je z ministrico, da si želijo, da svet deluje konstruktivno in učinkovito, zato so podrli sklep o ustanovitvi dveh delovnih skupin. Izpostavil je neodzivnost nekaterih ministrstev in ob tem izrazil željo, da se vendarle vzpostavi odziven sistem koordinacije vladnih resorjev.