Skoči na vsebino

NOVICA

Vabilo na posvet glede »evropskih« razpisov

Sprejemanje podlag za črpanje sredstev iz naslova evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (po domače: evropskih sredstev) se počasi zaključuje. Operativni program, ki je temeljno izhodišče, je sprejet. Vzporedno se izrisuje slika glede umeščenosti mladih in upravičencev iz mladinskega sektorja v načrtovane instrumente.

 

Glede na sedanjo delitev bo Urad RS za mladino predvidoma nosilec treh instrumentov, ki se neposredno navezujejo na razvoj mladinskega sektorja:

  

a) Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost
b) Vzpostavitev nacionalne platforme za beleženje neformalno pridobljenih znanj in izkušenj
c) Izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije »mladinski delavec«

 

Vse načrtovane aktivnosti se umeščajo v prednostno os 8: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile« (opis najdete v Operativnem programu od strani 137 dalje), pod specifični cilj 1: »Znižanje brezposelnosti mladih« v okviru cilja »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade« (stran 147).

  

Vabimo vas na posvet, na katerem vam želimo predstaviti naše načrte ter meje možnih rešitev, v okvir katerih so postavljeni naši razmisleki. Te najdete v priloženem dokumentu od strani 150 do 153, posebej pa vas opozarjamo na določbo o predvidenih ukrepih, ki bodo podprti (stran 151) ter na kazalnike učinka, ki nam določajo cilje (stran 153). Na posvetu želimo zbrati vaše pripombe in predloge ter jih v zaključni fazi usklajevanj uporabiti kot dodaten argument in spodbudo pri odločevalcih.
Na posvetu se nam bo predvidoma pridružil tudi predstavnik projektne enote znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Posvet bo potekal v petek, 6. marca 2015, ob 10. uri, na sedežu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

  

Zaradi lažje organizacije posveta vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite do 4. marca 2015, do konca dneva, na elektronski naslov gp-ursm.mizs(at)gov.si.

  
Urad RS za mladino