Skoči na vsebino

NOVICA

Status delovanja v javnem interesu - oddaja letnega poročila


Organizacije s statusom delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju obveščamo, da je v skladu z odločbo Urada RS za mladino rok za oddajo poročila za preteklo koledarsko leto najkasneje do 31. marca 2015.

  

Poročilo oddajte na predpisanem obrazcu, ki  je dostopen preko spletne aplikacije http://javniinteres.mlad.si/. Za prijavo v aplikacijo uporabite isto uporabniško ime in geslo, ki ste ga prejeli ob prijavi za oddajo vloge za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju. Poročilo zaključite, natisnite ter ga podpisanega in žigosanega priporočeno po pošti in v roku dostavite Uradu RS za mladino.

  

Ob tem posebej opozarjamo na naslednje:

  

a) organizacija, ki ima status delovanja v javnem interesu tudi na drugem področju, poročilo o delovanju v javnem interesu poda skladno z odločbo, ki jo je izdalo pristojno ministrstvo.
b) Organizacija, ki je Uradu RS za mladino v skladu s pogodbeno obveznostjo za sofinanciranje programov mladinskega dela za leto 2014 že posredovala končno poročilo, sporoči le podatke, relevantne za ohranitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, ne pa tudi podatke o realizaciji programa, s katerimi urad že razpolaga.       
c) Organizacija, katere program mladinskega dela v letu 2014 ni bil sofinanciran s strani Urada RS za mladino, temu primerno izpolni rubrike obrazca poročila.
d) Organizacija, ki je status delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju prejela v letu 2015, je dolžna poročati šele v letu 2016.

  

Urad RS za mladino