Skoči na vsebino

NOVICA

Dodatna pojasnila - Oddaja Končnega poročila JP 2014

Glede na to, da smo s strani nekaterih organizacij prejeli prošnje za dodatna pojasnila glede rokov in načina oddaje zahtevka za izplačilo - Končnega vsebinskega in finančnega poročila za obdobje 1.1. - 31.12.2014, vam v nadaljevanju sporočamo nekaj dodatnih informacij. Pri tem poudarjamo, da se rok za oddajo poročila ni spremenil in ostaja 13.1.2015.

 
1.)  Končno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje 1.1. - 31.12.2014 oddate v papirni obliki (poročilo mora biti elektronsko zaključeno v aplikaciji). Poročilo mora biti na Uradu RS za mladino do 31.12.2014 (poročila, ki bodo poslana 31.12.2014 na Urad ne bodo prišla pravočasno!!).

   

2.) Zahtevek za izplačilo - Končno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje 1.1. - 31.12.2014  v obliki e-računa -  vsa poročila, ki jih prejmemo po 31.12.2014.

 
E-račun se lahko odda izključno na enega od predpisanih načinov:
- preko bank, vključenih v izmenjavo e-računov proračunskih uporabnikov (Bankart)
- ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe 
- ponudniki elektronske poti, ki aktivno izmenjujejo e-račune prek UJP
- portala UJP e-račun, ki je namenjen manjšim uporabnikom, in omogoča ročni vnos e-računov (za priloge, večje od 1 Mb bo na voljo "odlagališče večjih količin podatkov", kamor boste odložili obvezni prilogi).

 

E-račun z obveznima prilogama:

1.) Zahtevkom za izplačilo - Končno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje 1.1.-31.12.2014 izdelano in elektronsko zaključeno v aplikaciji
2.) Seznamom aktivnih udeležencev (obrazec za spremljanje števila aktivnih udeležencev)


Priloge so lahko v poljubni obliki. Pomembno je, da prilogo "Vsebinsko in finančno poročilo za obdobje 1.1.-31.12.2014" elektronsko zaključite v aplikaciji, šele nato pa jo shranite kot prilogo.

    

Preko portala UJP eRačun bo možno oddati priloge, ki skupaj presegajo 1 Mb na posebno odlagališče večjih količin podatkov, preko ostalih sistemov pa je omejitev velikosti prilog skupaj 2 Mb. 

   
V primeru, da ponudnik poti ne omogoča prilog večjih od 2 Mb, lahko prilogo Seznam aktivnih udeležencev pogodbenik posreduje po e-pošti na gp-ursm.mizs(at)gov.si ali po navadni pošti in nujno navede številko pogodbe, na katero se priloga navezuje.

    

Ponudniki elektronskih poti in podrobnejše informacije glede e-računov 
  
Uprava Republike Slovenije za javna plačila bo vzpostavila portal UJPeRačun prek katerega bodo lahko izdajatelji pošiljali eRačune neposredno proračunskim uporabnikom. Portal bo podpiral pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov (največ 5 eRačunov na mesec). Portal UJPeRačun je spletna aplikacija do katere bo mogoče dostopati s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali, SIGOV-CA) ter prek katere bo možno pripraviti eRačun (ročni vnos eRačuna) in ga poslati proračunskemu uporabniku. Prek portala UJPeRačun bo mogoče e-račune pošiljati proračunskim uporabnikom od 1. 1. 2015 dalje.

 

Do 1.1.2015 je na voljo testna verzija portala UJP eRačun.

 

Navodila za testno verzijo UJP eRačun