Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o določbi iz 3. člena pogodbe o sofinanicanju: e-računi

V kontekstu oddaje končnega vsebinskega in finančnega v okviru obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov mladinskega dela v letu 2014 vas želimo posebej spomniti na določilo iz 3. člena pogodbe, ki določa, da morajo biti zahtevki za plačila s prilogami (vsebinska in finančna poročila) poslana v obliki e-računa, kot to določa Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, 111/2013). Omenjeni zakon nam ne dovoljuje izjem.

 

Naj ob tem opozorimo, da so lahko skladno z zakonom vsa poročila, ki jih boste posredovali do 31.12.2014, še vedno v papirnati obliki na način, kot ste ga bili vajeni do sedaj.

 

Kaj omenjeno določilo v praksi pomeni? Pogodbeniki, ki boste zahtevke za plačila s prilogami pošiljali po 1.1.2015, to storite na predpisan način, natančne informacije o tem pa so vam na voljo na spletni strani: http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258

 

Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom preko:
• bank, vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek procesorja Bankart;
• ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe;
• portala UJP eRačun, prek katerega bodo lahko izdajatelji pošiljali e-račune neposredno proračunskim uporabnikom.

 

Portal bo podpiral pošiljanje e-računov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število e-računov. Med te spadate tudi vi. Portal bo omogočal ročni vnos e-računov in bo dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje.

 

Za uporabo aplikacije UJP.net potrebujete digitalno potrdilo. Uporabniki  UJPnet,  ki  uporabljajo  digitalna  potrdila  AC NLB,  HALCOM-CA  ter POŠTA®CA  in  ta  še niso pretečena,  lahko z  navedenimi digitalnimi  potrdili  poslujejo   prek  UJPnet  do preteka   njihove  veljavnosti,   nato   pa   si  morajo  za  dostop   do  UJPnet  zagotoviti  digitalna  potrdila  SIGOV-ca oziroma SIGEN-ca. 

 

Obvezna priloga k zahtevku za plačilo, ki mora biti elektronsko podpisan, je končno vsebinsko in finančno poročilo za obdobje 1.1.–31.12.2014 v formatu PDF (izdelano v aplikaciji, dostopni na naslovu https://razpisi.mlad.si/si/avtorizacija).

 

Za vse dodatne informacije in pojasnila vam je na voljo kolegica Barbara Hvastija Kunc. Obveščamo pa vas tudi, da bomo o tej temi podrobno spregovorili tudi na informativnem dnevu, ki bo organiziran po objavi javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2015.

 

Urad RS za mladino