Skoči na vsebino

NOVICA

Urad RS za mladino ob mednarodnem dnevu strpnosti: bodimo nestrpni do vseh oblik nestrpnosti

Leta 1996 je Generalna skupščina Združenih narodov 16. november razglasila za mednarodni dan strpnosti. V deklaraciji je zapisano, da so temelji strpnosti spoštovanje, sprejemanje in vrednotenje bogate raznolikosti človeške kulture, kot »zdravilo« in najučinkovitejše sredstvo za odpravljanje nestrpnosti pa se uvršča proces izobraževanja, saj je nestrpnost pogosto posledica nevednosti in strahu pred nečim tujim,  pred neznanimi kulturami, religijami ali narodi.
Urad Republike Slovenije za mladino (URSM) je v preteklih letih pripravil vrsto ukrepov in akcij, s katerimi je mlade spodbujal k enakopravnem odnosu do drugačnih, še posebej do ranljivejših skupin,  ter k izobraževanju mladih o težavah, ki jih nestrpnost povzroča. URSM se je aktivno vključil v evropsko kampanjo Sveta Evrope proti sovražnemu govoru »No hate speech«, ki spodbuja mlade k strpni in nenasilni govorici (https://www.facebook.com/Nesovrazi). V sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije so v izvajanju številne pobude in posvetovanja, na katerih mlade osveščajo tudi o težavah nestrpnosti v današnji družbi. V zadnji raziskavi o mladih z naslovom Slovenska mladina 2013 (izdala Center za raziskovanje post jugoslovanskih družb (CEPYUS), Maribor in Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb) so avtorji prišli do zanimivih in optimističnih rezultatov za omenjeno področje, po katerih so na primer zaznave diskriminacije med mladimi dokaj redke,  med vrednotami pa se je za strpnost kot najpomembnejšo vrednoto opredelilo 7,8 odstotka anketiranih. Podobno raziskavo je v sodelovanju z Ministrstvom za  izobraževanje, znanost in šport pripravila skupina Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki so s vsebinskimi delavnicami in nacionalno raziskavo o strpnosti med mladimi v Sloveniji prispevali h kontinuiranemu procesu vzpostavljanja medkulturnega dialoga v  družbi in k razvijanju priložnosti za mlade sovrstnike pri pridobivanju medkulturnih zmožnosti v rani mladosti. (celotna raziskava dostopna na: http://mamd.si/images/pdf_datoteke/Publikacija_MAMD_raziskava_usposabljanje_mlad_del_2013_14.pdf).

Mladi so tisti, ki si bodo zgradili družbo spoštovanja in strpnosti, številne ustanove v Sloveniji, med njimi tudi URSM, jim bodo na tej poti stale ob strani. Na ta način bodo lažje razumeli sožitje različnih kultur v multikulturnem svetu, razvijali občutek pripadnosti skupnosti in gojili vzajemno spoštovanje in razumevanje drug drugega.