Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska mladinska konferenca in zasedanje generalnih direktorjev, pristojnih za mladino (Rim, 13. – 16. oktober 2014)

V času od 13. do 16. oktobra je Italija kot predsedujoča država Svetu EU v Rimu gostila evropsko mladinsko konferenco, ki se je odvijala sočasno s srečanjem direktorjev, pristojnih za mladino. Vzporednost dveh dogodkov je namenjena predvsem poglabljanju strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci o temah, ki se tičejo mladih.

 

 

Krovna tema 18-mesečnega obdobja, kjer v triu predsedujejo Italija, Latvija in Luksemburg, je opolnomočenje mladih. Italija znotraj tega posebno pozornost namenja dostopu mladih do pravic.

 

Generalni direktorji so na neformalnem srečanju spregovorili o dobrih praksah s področja oblikovanj različnih shem za spodbujanje prostovoljstva med mladimi in o zdravem načinu življenja mladih.

 

 

Evropska komisija je na srečanju predstavila predlog za evalvacijo štiri letnega izvajanja EU strategije za mlade.

 

 

Konference so se udeležili trije predstavniki mladih iz Slovenije ter predstavnika Urada RS za mladino.