Skoči na vsebino

NOVICA

Mednarodni dan mladih in duševno zdravje mladih

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1999 12. avgust razglasila za mednarodni dan mladih.

Poudarek v letošnjem letu je na duševnem zdravju mladih. Veliko mladih s težavami v duševnem zdravju se srečuje s stigmatizacijo in diskriminacijo in se posledično umika iz družbe, predvsem pa ne iščejo več podpore, ki jo potrebujejo. Zaradi tega je potrebno okrepiti ozaveščanje in o teh problemih spregovoriti. Mlade je potrebno seznaniti s problemom stigmatizacije, njihovimi pravicami oziroma kršenjem le-teh.

V državah EU se stanje duševne blaginje med mladimi od leta 2007 ni bistveno spremenilo (Eurofound, 2014), nekoliko slabše je v državah, kjer je stanje duševne blaginje sicer zelo visoko (Irska, Švedska) in višje v državah, ki so imele nekoliko slabše stanje v letu 2007 (Italija, Danska).

V Sloveniji večina mladih nima težav z duševnim zdravjem, kot je pokazala raziskava Inštituta za varovanje zdravja iz leta 2010. Slabše ocenjujejo svoje zdravje mladi, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim položajem. Je pa Slovenija med evropskimi državami še vedno na četrtem mestu po številu samomorov med mladimi (OECD, 2010).

Zdravje in blaginja med mladimi je pomembno področje tudi v Resoluciji o nacionalnem programu za mlade 2013-2022 (Uradni list RS št. 90/2013). Ta temelji predvsem na sistemskem reševanju problemov in okrepljenem medresorskem sodelovanju, saj zdravja mladih ne more učinkovito reševati le en resor. Pomemben doprinos k izboljšanju zdravja mladih ima tudi mladinski sektor sam, saj se je med mladimi, mladinskim organizacijam in organizacijami mladinskega dela v zadnjih letih razvilo veliko dobrih praks tudi na področju zdravja.  

Urad RS za mladino