Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen je popravek javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih (Uradni list RS št. 7/14 z dne 31. 01. 2014)

Objavljen je popravek javnega razpisa za izbor operacij s področja socialnih in državljanskih kompetenc mladih (Uradni list RS št. 7/14, z dne 31. 01. 2014), s katerim se v 8. točki popravi besedilo in datum, tako da se pravilno glasi: Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od 1.1.2014 do 31.12.2014. Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma podpisa pogodbe do 31. 5. 2015.

Povezava do besedila v Uradnem listu RS:

www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014007.pdf