Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada RS sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

Vlada RS je na 14. redni seji dne 20.06.2013 sprejela Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino. Sprejetje sklepa je bilo potrebno zaradi spremenjene organizacije delovnih področij ministrstev (npr. ponovna vzpostavitev Ministrstva za kulturo, prenos področja lokalne samouprave in nevladnih organizacij z ministrstva za pravosodje in javno upravo na ministrstvo za notranje zadeve, sodelovanje predstavnika Kabineta predsednice Vlade RS).

 

S sprejemom Sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino je omogočena tudi priprava in sprejem Sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade RS za mladino. Urad RS za mladino bo na podlagi predlogov za nove člane mladinskih organizacij in združenj, ki se jim mandat izteče 29.6.2013 in na podlagi novih predlogov za predstavnike Vlade RS v Svetu Vlade RS za mladino, pripravil predlog Sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade RS za mladino in ga posredoval Vladi RS v sprejem. Na podlagi tega se bo Svet Vlade RS za mladino lahko konstituiral v novem sklicu.