Skoči na vsebino

NOVICA

Informacija za mladinske organizacije s statusom delovanja v javnem interesu glede obveznosti poročanja

Urad RS za mladino obvešča, da je v okviru zahtev, ki izhajajo iz statusa delovanja v javnem interesu, tudi dolžnost letnega poročanja, ki je določena za 31. marec vsako leto (dokument mora vsebovati poročilo o opravljenem delu, program prihodnjega delovanja in finančno poročilo). URSM sporoča, da bo za izpolnjevanje obveznosti poročanja upošteval Končna poročila organizacij iz JR2012 (javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela 2012), za izpolnjevanje obveznosti poročanja o programih prihodnjega delovanja in finančno poročanje pa vloge organizacij iz prijav na JP2013 (javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2013).

 

Glede na različne okoliščine (glede na organ, kamor je organizacija podala vlogo ter leto izdaje odločbe) v katerih s posamezne organizacije nahajajo, URSM podaja še naslednje informacije:

1. V primerih, ko je mladinska organizacija vlogo za status podala na Urad RS za mladino in organizacija nima statusa delovanja v javnem interesu še na katerem izmed drugih področij, mora poročilo podati na URSM, vendar le, če v letu 2012 ni bila pogodbenik na podlagi JR2012 (javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela 2012) ter se v letu 2013 ni prijavila na JP2013. URSM bo namreč sprejel končno poročilo iz JR2012 kot izpolnjeno obvezo tudi za področje statusa delovanja v javnem interesu, vlogo na JP2013 pa kot izpolnjeno obvezo za poročanje o programih prihodnjega delovanja in finančno poročanje. V kolikor organizacija ni udeležena v katerem od navedenih pozivov, je dolžna poslati poročilo za ta del (obrazec za poročanje ni formalno določen in je oblika prepuščena organizaciji).

2. V primeru, da je mladinska organizacija že imetnica statusa delovanja v javnem interesu na katerem izmed drugih področij, mora poročilo o delovanju na področju v javnem interesu podati skladno z odločbo, ki jo je izdalo to ministrstvo. V primeru, da je mladinska organizacija tudi pogodbenica URSM v JR2012 lahko v poročilu navede, da je poročanje za dopolnilni status za mladinski sektor opravljeno v okviru končnega poročila v JR2012, enako kot zgoraj velja za obveznost poročanja o programih prihodnjega delovanja.

Torej, če mladinske organizacije s statusom delovanja v javnem interesu niso hkrati pogodbenice URSM v JR2012, so dolžne poročati skladno z odločbo, to je do 31.3.2013 in če niso podale vloge na JP2013, so dolžne poročati tudi o programih prihodnjega delovanja in o finančnem obsegu.

3. Mladinske organizacije, ki so status prejele v letu 2013, so dolžne poročati šele v letu 2014.

4. Javni zavodi in mladinski sveti lokalnih skupnosti glede statusa delovanja v javnem interesu niso dolžni poročati.

 

Urad RS za mladino bo obveznosti organizacij, ki izhajajo iz statusa delovanja v javnem interesu, tudi v prihodnje povezal z obstoječimi poročili iz javnih pozivov ter na takšen način obseg administrativnega dela skušal ohraniti na enaki ravni.