Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska mladinska konferenca in zasedanje generalnih direktorjev, pristojnih za mladino v času irskega predsedovanja

V času od 11. do 14. marca 2013 bo Irska kot predsedujoča država Svetu EU v Dublinu gostila evropsko mladinsko konferenco, ki se bo odvijala sočasno s srečanjem direktorjev, pristojnih za mladino. Vzporednost dveh dogodkov je namenjena predvsem poglabljanju strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci o temah, ki se tičejo mladih.

Krovna tema 18-mesečnega obdobja, kjer v triu predsedujejo Irska, Litva in Grčija je socialno vključevanje mladih. Irska posebno pozornost posveča mladinskem delu, predvsem učinkom, ki jih ima mladinsko delo na družbeni in gospodarski razvoj.

Generalni direktorji se bodo neformalno srečali tudi z Evropsko komisijo in z njo razpravljali o prednostnih nalogah evropskega sodelovanja na področju mladine. Srečanje generalnih direktorjev bo tudi priložnost za izmenjavo mnenj o dobrih praksah, s katerimi lahko povečamo vidnost mladinskega dela.

Konference se bodo udeležili trije predstavniki mladih, tudi člani nacionalne delovne skupine za koordinacijo strukturiranega dialoga ter dva predstavnika Urada RS za mladino, Peter Debeljak, direktor in Barbara Zupan, višja svetovalka.