Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2013

 

Urad RS za mladino je v Uradnem listu RS, št. 01/2013, 4. januarja 2013 objavil Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2013, ki je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju.

Okvirna višina sredstev, ki bodo razdeljena izvajalcem prijavljenih programov je 1.240.000 EUR. Vrednost prijavljenega programa sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR, pri čemer Urad krije do 50 % stroškov programa.

 

 

Razpisna dokumentacija se nahaja na spletnem naslovu Urada RS za mladino.