Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska mladinska konferenca in zasedanje generalnih direktorjev, pristojnih za mladino v času ciprskega predsedovanja

Med 10. in 14. septembrom je Ciper kot predsedujoči Svetu EU v Nikoziji gostil evropsko mladinsko konferenco, ki se je odvijala sočasno s srečanjem direktorjev, pristojnih za mladino. Vzporednost dveh dogodkov ni naključna, ampak je namenjena predvsem poglabljanju strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci o temah, ki se tičejo mladih.

Osrednja tema konference je bila socialno vključevanje mladih, s poudarkom na mladih migrantih. Pri tem so udeleženci konference izhajali iz stališč, ki so jih oblikovali mladih preko nacionalnih

Konference so se udeležili trije predstavniki mladih, tudi člani nacionalne delovne skupine za koordinacijo strukturiranega dialoga ter dva predstavnika Urada RS za mladino, Peter Debeljak, direktor in Barbara Zupan, višja svetovalka.