Skoči na vsebino

NOVICA

Zasedanje Sveta (izobraževanje, mladina, kultura, šport) v Bruslju

V petek, 11. maja 2012, se bodo na Svetu EU srečali ministri, pristojni za mladino. Slovenijo bo zastopal minister dr. Žiga Turk.

Na rednem spomladanskem zasedanju bodo pristojni ministri sprejeli dokument, s katerim bodo soglašali, da je v sedanjem času še posebej potrebno spodbujati kreativnost, inovativnost, prilagodljivost, podjetniške spretnosti in komunikacijske sposobnosti mladih. Pri tem sta še posebej pomembna prav podjetniška kultura mladih kot tudi priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj na eni strani, prav tako pa je pomembna tudi organiziranost mladih, njihova politična participacija kot tudi njihove kulturne kompetence.

Zanimiva bo tudi razprava na temo vključevanja mladih v družbo in trg dela, s čimer bi zagotovili, da se potencial mladih ne izgublja. Izhodišče za razpravo je visoka stopnja brezposelnosti med mladimi v številnih EU državah, ki zahteva od držav različne in horizontalno povezane ukrepe. Med njimi so pomembni tudi ukrepi, ki jih lahko države zagotovijo s spodbujanjem neformalnega in priložnostnega učenja. Slednje je pomembno še posebej z vidika socialne kohezije, saj se največji poudarek daje predvsem vključevanju mladih z manj priložnostmi. V kontekstu razprave je prav gotovo tudi sprejem delnega splošnega pristopa o novem programu za področje izobraževanja in mladine »Erasmus za vse!. Dokument, delni splošni pristop, bodo sprejemali ministri, pristojni za izobraževanje.

Zasedanju ministrov, pristojnih za mladino, bo predsedovala danska ministrica za izobraževanje in mladino gospa Christine Antorini.

 

Urad RS za mladino