Skoči na vsebino

NOVICA

Pomembno obvestilo za prijavitelje na javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela 2012

Strokovna komisija za oceno prijav na Javni razpis za sofinaciranje mladinskega dela v letu 2012 v teh dneh zaključuje s svojim delom. Obveščamo pa vas, da zaradi blokade sprejemanja finančnih obveznosti do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2012 rezultatov in ustreznih sklepov (še) ne bomo mogli izdati.

 

Glede na napovedano dinamiko sprejemanja rebalansa proračuna, ki jo je Vlada RS že sprejela, bomo lahko sklepe izdali predvidoma šele v začetku meseca maja 2012. Blokada sprejemanja obveznosti pa ni edini razlog za nezmožnost izdaje sklepov. Do formalnega sprejema rebalansa proračuna namreč ne bo jasno, s kakšnimi sredstvi bomo na namenskih postavkah sploh lahko računali. Zaradi tega ni mogoče izračunati vrednosti posamezne točke, kar je osnovna podlaga za izdajo sklepov ter s tem (po ZUP-u) za zaključek postopka. Hkrati še vedno obstaja verjetnost, da bi bili v primeru večjih posegov v proračunske postavke zaradi nezmožnosti zasledovanja osnovnih ciljev prisiljeni celo razveljaviti razpis in prisiljeni objaviti novega, ki bi upošteval spremenjene finančne okvire.

 

Zavedamo se dejstva, da vam vsak dodaten dan negotovosti povzroča dodatne težave pri načrtovanju vaših aktivnosti. Nekateri izmed prijaviteljev ste nam zato že predlagali, da bi objavili vsaj rezultate, kar bi vam lahko omogočilo vsaj osnovno orientacijo v vmesnem obdobju. Žal pa bi bila tudi takšna rešitev v tem trenutku težko izvedljiva. Po eni strani zaradi pravnih zadržkov, po drugi strani pa vam zaradi že omenjenih razlogov tako ali tako ne bi mogla dati dovolj kvalitetnih in zanesljivih informacij za načrtovanje vaših aktivnosti.

 

Podobne rešitve so sprejele tudi druge organizacijske enote znotraj ministrstva.

V Uradu RS za mladino se zavedamo resnosti javnofinančnega položaja v Sloveniji in hkrati dejstva, da bomo tudi sami kot direktni proračunski uporabnik primorani prispevati k fiskalni konsolidaciji v tekočem letu. Vendar pa si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali, da dodeljena sredstva na javnem razpisu ne bi bistveno odstopala od tistih, ki smo jih razpisali. Zagotavljamo vam, da smo v tej smeri v dobro mladinskega sektorja zelo aktivni.

 

Urad RS za mladino